Galm

Geschiedenis van de Galm

Een eigen clubblad is steeds het uitzonderlijke voorrecht en kenmerk geweest van een florerende studentenclub. In de jaren '50 heeft Gent slechts er slechts twee gekend, namelijk 't studentenspieghelken van Laetitia en onze Scaldisgalm. De eerste jaargang van dit blad werd in oktober 1959 boven de doopvont gehouden dankzij toenmalig praeses Marc Stassijns en beleefde een stijgend succes. Het zesde nummer in mei 1960, was zelfs het beste van de hele reeks. De Scaldisgalm stierf toen echter een vroegtijdige dood en ging de geschiedenis in als een der vele verwezenlijkingen van Scaldis 1959- '60.

Het zaad dat toen werd gestrooid droeg nog kiemen. Amper 4 jaar later, bij het 30-jarig bestaan van de club, zorgde Karel Ringoet voor een tweede jaargang. Ook dit initiatief was echter geen lang leven beschoren en werd dus niet meer voortgezet. Tien jaar later werd uiteindelijk onder het praesesschap van Guy Kerremans nog een derde keer geprobeerd de Scaldisgalm van grond te krijgen, maar helaas bleek ook dit na enkele geslaagde nummers verloren moeite. Nu, meer dan 45 jaar na dat de laatste Scaldisgalm van de persen is gerold, beleeft de Galm zijn gloriedagen van weleer opnieuw. Onder het bewind van Tim Buydts werd sinds 2007 een nieuw hoofstuk geschreven in de geschiedenis van de Galm. Tot op de dag van vandaag worden er jaarlijks een drietal Galms uitgebracht door de secretaris van Scaldis.

Online edities van de Galm bekijken
De nieuwste jaargang vind je bovenaan

Om privacyredenen zijn de Galms beveiligd met een login. Enkel leden krijgen toegang tot het clubblad. Contacteer ons gerust via Facebook of Instagram voor het wachtwoord.